"Правен режим на частната охранителна дейност"


Частната охранителна дейност е дейност по охрана на обекти, на мероприятия и на лица, и на техните права и законни интереси от противоправни посегателства. Такава дейност могат да извършват търговци, регистрирани по търговския закон ...
 

Възникване на войните


Войната представлява организиран конфликт между политически формирования (държавни, племенни, политически групировки и др.), преминаващ под формата на военни (бойни) действия между техните въоръжени сили...
 

Ликвидиране на последствията от природни и антропогенни бедствия


Ликвидиране на последствията от замърсяване на въздуха в училищна сграда при ураганен вятър. При замърсяване на въздуха в училищна сграда трябва да се действа бързо и ефективно...
 

Корупцията в България


В най-общ смисъл това е злоупотребата с обществена служба за лично облагодетелстване или по-конкретно – поведение на длъжностни лица, чрез което те или техни близки се облагодетелстват неправомерно и незаконно, като злоупотребяват с поверената власт...
 

Видове технологични решения за управление на достъпа


Посочени са технологичните решения за управление на достъпа до информационни ресурси, тяхната същност и задачи, също така начините по които действат в практиката...
 

България в НАТО


Реферат за България в НАТО. Подходящ за студенти от НВУ "Васил Левски" Велико Търново...
 

Европейска стратегия за сигурност


Въведение в Европейската стратегия за сигурност. Европейската стратегия за сигурност както официална доктрина...
 

Бъдеще на военните теории, концепции и стратегии. Мрежово - центрични войни


Деветдесетте години на миналия век се характеризират с широкото навлизане на информационната парадигма в концепциите на системите за сигурност. Широкото разпространение на информационните технологии и тяхното засилващо се влияние ...
 

Роля, място и задачи на БА в националната сигурност


Националната военна сигурност все повече се интернационализира. Военнослужещи изпълняват задълженията си извън пределите на своите страни в сътрудничество с военнослужещи от други държави. Военната отбрана е всенародна задача за всяка държава...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Полиция, отбрана, национална сигурност с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент