Логистика на сигурността и управление на ресурси - система за развитие на въоръжените сили


Структура на въоръжените сили. Функционална структура на въоръжените сили. Организационна структура на въоръжените сили. Развитие на отбранителните способности на въоръжените сили до 2020 г. Численост на въоръжените сили и разпределение...
 

Същност на военните концепции


Войната е неизбежна част от човешката история и възниква още с появата на хората, проявява се в различни етапи от живота на цивилизациите и за съжаление никога няма да изчезне, колкото и да ни се иска това...
 

Евакуация от шестия етаж на курсантски батальон


Планът за защита при снегонавявания и обледенявания е неразделна част от плана за защита при бедствия на територията на област Ловеч...
 

Проблеми в Сигурността на стадион Васил Левски


Обект на изследването. Предмет на изследването. Цел на изследването. Задачи на изследването. Описание на бизнес единицата. Представяне на конкурентен анализ. Анализ на проблемите. Предложния за решение...
 

Анализ на държавна агенция "разузнаване“ и служба "военна информация"


Анализ на държавна агенция "разузнаване" и служба "военна информация". Системата за защита на националната сигурност включва различни органи, осъществяващи националната политика за сигурност...
 

Защита на личните данни


Кратка тема за защита на личните данни, писана изцяло и единствено от законите...
 

Информационна сигурност – поятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване


Oсигуряването на информационна сигурност е повече от нужно, защото в наши дни всичко става електронен път. Проблемът с осигуряването и е много нашумял, защото с напредването на технологиите масово се крадът лични данни и ценна информация...
 

Същност на тероризма


Kато сложно и многопластово явление, Tероризмът се характеризира трудно. Няма еднозначно определение за понятието "тероризъм". Твърде много са опитите за дефиницията му у нас и по света. Етимологичното значение на "тероризъм" според "речник на чуждит
 

Управление на жизнения цикъл на отбранителни продукти


Управлението на жизнения цикъл на отбранителните продукти обхваща планирането на жизнения цикъл на отбранителни продукти във въоръжените сили...
 

Ресурси за сигурност pro


Курсов проект на тема: Разпределение и влияние на националните ресурси за нуждите на отбраната”...

Избрани критерии за търсене

Полиция, отбрана, национална сиг ...
Курсови работи
Ограничаване на резултатите

По Университети

още университети...