Предизвикателства пред НС на РБ


Сигурността е функционалното състояние на дадена система, което гарантира нейната неутрализация и противодействие на външни и вътрешни фактори, които оказват или могат да повлияят на системата в разрушителна посока...
 

Понятие и обща характеристика на формите и методите на разузнавателната дейност


За да осъществят най-добре своите функции, държавите се нуждаят от политическа, военна, икономическа и друга информация за съседните страни, за тези, с които най-много общуват, и особено за неприятелски настроените държави, организации и граждани...
 

Съвременните конфликти и перспективи за изграждане на мироопазващи сили в Европа pro


Темата, която е обект на моите изследвания е свързана с мястото на ООН в правното и политическото регулиране на съвременните международни отношения...
 

Реферат по ОНС - роля, място и задачи на БА в националната сигурност


Българското военно дело през ранния феодализъм. Социална основа за изграждане и устройство на българската армия. Попълването и организацията на българската армия и нейното военно...
 

Разработване на вариант на система за сигурност на войсково формирование, дислоцирано в един район


Цели: Да се разработи вариант на система за физическа сигурност на военно формирование (батальон), разположен в един район...
 

Институционни и правни основи на функциониране на системите на сигурност на българската тоталитарна държава


Службите за сигурност изготвят информационни продукти въз основа на правомощията си. Тези въз основа на службите и предоставените правомощия имат право и получават информация за състоянието в държавата...
 

Втори шанс


В книгата "Втoрият шанс" («second chance”), Бжежински, излага принципите на глoбалната американска дoминация пo следния начин: "Америка заема дoминиращи пoзиции в четири сфери на глoбалната власт с решаващo значение: във вoенната oбласт тя разпoлага...
 

Обобщен анализ на дейността и задачите на агентурния апарат през миналия век (1944-1989 г.) pro


Началният етап в изграждането на българските служби за сигурност започва след възстановяване на българската държава през 1878 г. С приемането на закона за полицията от 1889 г. нормативно се уреждат законови рамки за създаване на органите за...
 

Сравнителен анализ на законите ДАР, ДАНС и МВР в частта им за оперативно издирвателната дейност pro


С оформянето на държавата се създава и необходимостта от опазване на нейната независимост, на териториалната й цялост, на сигурността на обществото. За тази цел държавата е създала три структури – разузнавателна, контраразузнавателна и полицейска...
 

Политически и правни въпроси в борбата с тероризма pro


Международният тероризъм привлича вниманието на изследователи от различни научни области и направления. След тривиалната констатация за увеличаването на актовете на тероризъм в глобализиращия се свят и изразената тревога на международната общност...

Избрани критерии за търсене

Полиция, отбрана, национална сиг ...
Курсови работи
Ограничаване на резултатите

По Университети

още университети...