Организация и форми на провеждане на тактически действия за възстановяване на обществения ред при безредици


Безредици е нарушение на обществения ред, проява на негодувание и неподчинение от страна на големи групи от хора срещу властта или срещу някакъв вид мероприятия, което обикновено се изразява в по-ограничено, местно ниво...
 

Противодействие на тероризма


Терора е социална категория има латински произход, която означава страх, ужас. Тероризма е юридическа категория.За неговите дефиниции би трябвало да се приложи юридически методи...
 

Кризи, бедствия, аварии, катастрофи

14 окт 2008
·
8
·
1,016
·
872
·
936
·
338

Управлението при кризи е елемент от защитата на националната сигурност и включва превантивни дейности, действия по ограничаване и овладяване на кризата, възстановителни и контролни дейности за защитата на гражданите, националното стопанство и околната...
 

Оценка на риска

03 фев 2009
·
15
·
1,988
·
1,457
·
1,259
·
304
·
1

Оценка на риска е една от най-важните задачи в стратегията за безопасност на производствените системи. Чрез нея се оценяват идентифицираните при анализа на риска опасности, поради това представлява поражение на процедурата на анализ...
 

Развитие и гасене на пожари

17 дек 2008
·
62
·
6,837
·
562
·
750
·
253

Пожарите са стихийно бедствие за обществото, което за кратко време унищожава големи количества материални и духовни ценности, а много често взема и човешки жертви...
 

Сигурност и риск


В българският език понятието "сигурност" се означава с две думи - "сигурност" и "безопасност". Сигурността днес се разбира като повече от “безопасност”. Г. Стефанов формулира две нива на сигурност: безопасност и гарантирана надеждност....
 

Понятие за сигурност. Видове сигурност

03 окт 2008
·
8
·
1,691
·
942
·
770
·
220
·
2

Идеята и проблемите на сигурността съпровождат човечеството и отделните обществени групи от началото на тяхното съществуване. През различните фази на развитие различни аспекти на сигурността привличат общественото внимание. В опитите да се повлияе...
 

Теоретични и правни основи на националната сигурност


След възникването на държавата в продължение на хилядолетия като основно средство за защита от външни врагове се използва военната сила или заплахата от нейното използване...
 

Граничен контрол


В контекста на подготовката си за членство в ЕС България води активна и последователна политика за подобряване на граничния контрол с оглед постигане на европейските/ шенгенските стандарти в тази област...

Избрани критерии за търсене

Полиция, отбрана, национална сиг ...
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Университети

още университети...

По Специалности

Защита на национална ... (30) Икономика на отбрана ... (23) ЗНС (14) ППООР (10) АИС (10) Национална сигурност (9) Икономика (7) Публична администрация (5) Международни отношения (4) Системи за сигурност (4) Мениджмънт на общест ... (4) Противодействие на п ... (4) Гражданска и корпора ... (4) Национална и междуна ... (3) ППООП-Криманалистика (3) Право (3) Национална и региона ... (3) спорт и сигурност (2) Информационна сигурност (2) История (2) Икономика на транспорта (2) Защита от аварии и б ... (2) нскин (2) ЗАБ (2) Административна и ин ... (2) Политология (2) Стопанско управление (2) Национална и региона ... (2) Криминалистика (2) Защита на нацоналнат ... (2) Защита на КИН в РБъл ... (1) публикацията не е из ... (1) ППООР - Криминалистика (1) ИС (1) Противодействие на п ... (1) Регионално развитие  ... (1) zns (1) Международно сътрудн ... (1) ВО (1) Пожарна безопасност  ... (1) Мотопехотни и танков ... (1) Бизнес администрация (1) Хотелиерство и Ресто ... (1) Защита на КИН (1) Икономика на търговията (1) Пожарна безопасност  ... (1) Национална и междуна ... (1) Дипломация и национа ... (1) СРУСОР (1) Кризисен мениджмънт (1) Администрация и упра ... (1) Защита на националн ... (1) Политология. Диплома ... (1) Защита на населениет ... (1) Туризъм (1) ППООР-КРИМИНАЛИСТИКА (1) регионална сигурност (1) Историко-етнически м ... (1) mrr (1) НРС (1) Социална педагогика (1) Защита на населениет ... (1) Защита от бедствия и ... (1) Национална и региона ... (1) Информационни технол ... (1)
още специалности...