Организация и форми на провеждане на тактически действия за възстановяване на обществения ред при безредици


Безредици е нарушение на обществения ред, проява на негодувание и неподчинение от страна на големи групи от хора срещу властта или срещу някакъв вид мероприятия, което обикновено се изразява в по-ограничено, местно ниво...
 

Противодействие на тероризма


Терора е социална категория има латински произход, която означава страх, ужас. Тероризма е юридическа категория.За неговите дефиниции би трябвало да се приложи юридически методи...
 

Кризи, бедствия, аварии, катастрофи

14 окт 2008
·
8
·
1,016
·
836
·
885
·
338

Управлението при кризи е елемент от защитата на националната сигурност и включва превантивни дейности, действия по ограничаване и овладяване на кризата, възстановителни и контролни дейности за защитата на гражданите, националното стопанство и околната...
 

Оценка на риска

03 фев 2009
·
15
·
1,988
·
1,415
·
1,197
·
304
·
1

Оценка на риска е една от най-важните задачи в стратегията за безопасност на производствените системи. Чрез нея се оценяват идентифицираните при анализа на риска опасности, поради това представлява поражение на процедурата на анализ...
 

Развитие и гасене на пожари

17 дек 2008
·
62
·
6,837
·
542
·
722
·
253

Пожарите са стихийно бедствие за обществото, което за кратко време унищожава големи количества материални и духовни ценности, а много често взема и човешки жертви...
 

Сигурност и риск


В българският език понятието "сигурност" се означава с две думи - "сигурност" и "безопасност". Сигурността днес се разбира като повече от “безопасност”. Г. Стефанов формулира две нива на сигурност: безопасност и гарантирана надеждност....
 

Понятие за сигурност. Видове сигурност

03 окт 2008
·
8
·
1,691
·
878
·
691
·
220
·
2

Идеята и проблемите на сигурността съпровождат човечеството и отделните обществени групи от началото на тяхното съществуване. През различните фази на развитие различни аспекти на сигурността привличат общественото внимание. В опитите да се повлияе...
 

Теоретични и правни основи на националната сигурност


След възникването на държавата в продължение на хилядолетия като основно средство за защита от външни врагове се използва военната сила или заплахата от нейното използване...
 

Граничен контрол


В контекста на подготовката си за членство в ЕС България води активна и последователна политика за подобряване на граничния контрол с оглед постигане на европейските/ шенгенските стандарти в тази област...

Избрани критерии за търсене

Полиция, отбрана, национална сиг ...
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Университети

още университети...

По Специалности

Защита на национална ... (24) Икономика на отбрана ... (23) ЗНС (14) ППООР (10) Национална сигурност (9) АИС (8) Икономика (7) Международни отношения (4) Публична администрация (4) Системи за сигурност (4) Мениджмънт на общест ... (4) Противодействие на п ... (4) ППООП-Криманалистика (3) Национална и междуна ... (3) Право (3) Политология (2) Стопанско управление (2) Национална и региона ... (2) Криминалистика (2) Защита на нацоналнат ... (2) Гражданска и корпора ... (2) Защита от аварии и б ... (2) История (2) Информационна сигурност (2) нскин (2) Икономика на транспорта (2) ЗАБ (2) Туризъм (1) Администрация и упра ... (1) Дипломация и национа ... (1) регионална сигурност (1) Историко-етнически м ... (1) Защита на населениет ... (1) Защита на националн ... (1) Социална педагогика (1) ППООР-КРИМИНАЛИСТИКА (1) mrr (1) zns (1) Национална и региона ... (1) спорт и сигурност (1) Защита на населениет ... (1) Административна и ин ... (1) Защита от бедствия и ... (1) публикацията не е из ... (1) Информационни технол ... (1) Противодействие на п ... (1) Защита на КИН в РБъл ... (1) Международно сътрудн ... (1) ППООР - Криминалистика (1) ИС (1) Регионално развитие  ... (1) Национална и региона ... (1) Хотелиерство и Ресто ... (1) ВО (1) Мотопехотни и танков ... (1) Пожарна безопасност  ... (1) Национална и междуна ... (1) Бизнес администрация (1) Кризисен мениджмънт (1) Икономика на търговията (1) Защита на КИН (1) Политология. Диплома ... (1) Пожарна безопасност  ... (1)
още специалности...