Избор на многоцелеви изтребител за нуждите на българската армия


Обект на курсовата работа са изтребителите „F-16 Fighting Falcon“, „F/A-18 Super Hornet", „JAS 39 Gripen" и „Eurofighter Typhoon", а негов предмет – анализа и оценката на изброените изтребители, посредством използването на метода – „разходи-ползи“....
 

Теми по национална сигурност - 2 част pro


Римският философ Сенека е написал преди две хилядолетия, че “хората се интересуват от резултатите от войната, не от причините”. Анализирането и правенето на политиката на сигурност обаче предполагат да бъдат определени причините за...
 

Свитък лекции по сигурност и отбрана


„Сигурност" е едно от най-често употребяваните, но многозначни съвременни понятия...
 

КООРДИНАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ pro


Дисертация за получаване на образователна и научна степен ДОКТОР. Анализират се основните положения свързани с координацията и взаимодействието на службите за сигурност в условията на кризи и в контекста на европейската политика за сигурност и отбрана.
 

Измерения на сигурността

09 яну 2009
·
181
·
63,462
·
1,609
·
2,180
·
413
·
1

Сигурността, националната сигурност, международната сигурност – това са все понятия, с които нашето общество напоследък все по-спокойно и по-често си служи. То привикна към тях, започна да разглежда повечето...
 

Държавен изпит - "Национална и международна сигурност" pro


Разработени теми за държавен изпит за магистърска програма "Национална и международна сигурност" за редовно и дистанционно обучение, специализация "Вътрешна сигурност"...
 

Технически средства в системата на националната и корпоративната сигурност


Проблемите при защитата на информацията в системата на националната и корпоративната сигурност; същността на понятието информация...
 

Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 – 2015 г.


България осъществява социално-икономическа политика, която е насочена към развитие на ефективна и конкурентна икономика и пълноценна интеграция в европейските структури. Политиката за регионално развитие, която придобива все по-голямо значение...
 

Отбранително-мобилизационна подготовка

12 мар 2009
·
149
·
28,839
·
671
·
724
·
124

Независимо от положителните тенденции във военно-стратегическата среда, както е посочено и във Военната доктрина на Република България, основен източник на военен риск за нас си остават действащите и потенциалните конфликти в различни части на света и рег

Избрани критерии за търсене

Полиция, отбрана, национална сиг ...
Ограничаване на резултатите

По Университети

ВСУ "Черноризец Храбър" (175) Национален военен ун ... (121) УНСС (95) Академия на МВР (78) Нов български универ ... (70) Варненски свободен у ... (40) Факултет "Артилерия, ... (37) Великотърновски унив ... (28) Шуменски университет ... (26) Военна академия "Г.  ... (25) СУ "Св. Климент Охри ... (25) Югозападен университ ... (19) Филиал към ВСУ "Черн ... (18) ПУ "Паисий Хилендарски" (15) Колеж по икономика и ... (15) УНИБИТ (14) Бургаски свободен ун ... (10) Специализирано висше ... (8) НСА "Васил Левски" (8) Русенски университет ... (8) НБУ (7) НВУ "Васил Левски" (6) nbu (5) Университет по библи ... (5) АМВР (4) ВА Г.С.РАКОВСКИ (4) Тракийски университет (4) Технически университет (3) Висше училище по сиг ... (3) Висше военноморско у ... (3) ВТУ (2) Университет по библи ... (2) NSA (2) Филиал "Любен Караве ... (2) НВУ Васил Левски (2) Икономически универс ... (2) ВА (2) Висше Училище Земед ... (2) университет за нацио ... (2) СУ"Св. Климент Охрид ... (2) 4ernorizec hrabar (2) ВУСИ (1) Университет за нацио ... (1) Частен професионален ... (1) Софийски (1) Стопанска академия " ... (1) А.Кънчев (1) ухт (1) Университет по библи ... (1) СУ "Кл. Охридски" (1) ЮЗУ (1) Висше училище по сиг ... (1) НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УН ... (1) Медицински университ ... (1) ВИНС (1) ВУАРР (1) БАН и СУ "Св. Климен ... (1) Колеж по мениджмънт, ... (1) УНСС,ЕВУИМ (1) c (1) СА ДА ЦЕНОВ (1) СВУБИТ (1) ИкомИнтелект (1) ВСУ (1) Университет по храни ... (1) Софийски Университет ... (1) Европейски колеж по  ... (1) списание Военен журнал (1) Бургаски университет ... (1)
още университети...